Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

2016-09-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

2016-09-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Nickel Mountain Resources AB (publ) om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med Archelon AB (publ)s aktieägare, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources.

2016-09-05
Regulatorisk

I kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades tidigare idag angavs fel avstämningsdag för utdelningen av Ripasso Energy AB. Korrekt avstämningsdag är 28 september 2016.

2016-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. 

2016-09-02
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Swemet AB om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med befintliga aktieägare i Swemet, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Swemet.

2016-09-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Ripasso Energy från företagets huvudägare. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Ripasso Energy.

2016-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK

1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
<<
1
...
10
11
12
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.