Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade i maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och i juni och augusti lämnat ytterligare information om utvecklingen i processen. Omstruktureringen går vid årsskiftet in i slutfasen och i samband med årsstämman, vilken beräknas hållas i mars 2022, slutförs verksamhetsskiftet.

Omstruktureringen av verksamheten innebär att hela den nuvarande verksamheten och samtliga aktieinnehav överförs i dotterbolaget DS SPAC 2 AB, som därefter delas ut till aktieägarna.

DS SPAC 2 är ett helägt dotterbolag till Dividend Sweden och från och med 1 januari 2021 kommer samtliga affärer i koncernen att genomföras i dotterbolaget DS SPAC 2, som konsolideras helt fram till dess utdelningen av DS SPAC 2 skett till aktieägarna, vilket beräknas ske efter årsstämman i mars 2022.

Dividend Sweden AB, som efter utdelning av verksamheten kommer vara tomt och avsikten är att förvärva ett annat intressant bolag som övertar börsplatsen. Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt spännande bolag.

Verksamheten i Dividend Sweden fortgår som tidigare och utvecklas väl, årets första nio månader slutade med en vinst om 52,7 MSEK efter finansnetto. Även avslutningen av året har varit bra och ett antal avtal om ägarspridningar har tecknats, dessa kommer generera intäkter även under första kvartalet 2022.

DS SPAC 1 har en överenskommelse om samgående med techbolaget BellPal, vars fokusverksamhet är ett trygghetssystem för seniorer. Bolaget genomförde i december 2021 en företrädesemission som fulltecknades och avser ansöka om notering inom kort. Planer finns på att starta fler SPAC för notering och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Sammantaget går omstruktureringen av verksamheten enligt plan och vi ser positivt på resten av året likväl som inledningen av 2022.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, info@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-12-30
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som nyligen kommunicerat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att slutföra förvärvet har DS SPAC 1 kallat till en extra bolagsstämma.

2021-12-16
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade i maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och i juni och augusti lämnat ytterligare information om utvecklingen i processen. Omstruktureringen går vid årsskiftet in i slutfasen och i samband med årsstämman, vilken beräknas hållas i mars 2022, slutförs verksamhetsskiftet.

2021-12-10
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Aprendere Skolor och Shortcut Media.

2021-12-09
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB har genomfört en företrädesemission som avslutades den 2 december 2021 och har tecknats till 125%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 11,3 MSEK före emissionskostnader.

2021-11-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har, som tidigare kommunicerats, beslutat att omstrukturera verksamheten och till aktieägarna utdela dotterbolaget DS SPAC 2 AB, där nuvarande verksamhet kommer finnas. I samband med detta har den nuvarande styrelseledamoten Tobias Berglund kontrakterats som CFO i DS SPAC 2.

2021-11-23
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.

2021-11-18
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.

2021-11-17
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

2021-11-09
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.