Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

Dividend Sweden fortsätter sin utveckling som utdelningsbolag, senast med förslaget om utdelning av aktier för 13,5 MSEK i säkerhetsbolaget Transfer Group, som avser notera aktierna i sommar. En bolagsstämma kommer hållas den 22 juni för beslut om detta, med föreslagen avstämningsdag den 2 juli, vilket innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelningen är 30 juni 2021.

Sedan tidigare har beslutats om utdelningen av totalt 0,50 kr/aktie, varav 0,25 kr/aktie delades ut 20 maj. Den 20 juli är avstämningsdag för den andra delen då ytterligare 0,25 kr/aktie, totalt 11,3 MSEK, delas ut. Sista dag för handel inklusive denna utdelning är den 18 juli 2021.

Som tidigare kommuniceras har en omstrukturering av verksamheten i Dividend Sweden påbörjats. Vårt första s k SPAC, Special Purpose Aquisition Company, DS SPAC 1 kommer inom kort anslutas till Euroclear och därefter avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå utdelning av DS SPAC 1 till aktieägarna. Avsikten är att DS SPAC 1 ska användas till förvärv att ett bolag med verksamhet som ska tillföra värde till aktieägarna och sådana diskussioner pågår.

DS SPAC 2 är nu registrerat och kommer inom kort anslutas till Euroclear. Avsikten är att Dividend Swedens portfölj och verksamhet ska överföras till detta bolag, delas ut till aktieägarna, byta namn till Dividend Invest och ansöka om notering på NGM Nordic SME. Hela denna process kräver ett antal förändringar, bl a extra bolagsstämma för beslut om vissa ändringar i bolagsordningen och beräknas vara helt slutförd under första kvartalet 2022.

Dividend Sweden kommer efter åtgärderna ovan vara tomt och redo för ny verksamhet, men redan nu pågår ett antal intressanta diskussioner.

Samtidigt med omstruktureringen av verksamheten arbetar Dividend Sweden vidare med att utveckla portföljen. Under andra kvartalet har vinsthemtagning skett i ett antal bolag som utvecklats kurrsmässigt väl och nya intressanta affärer har ingåtts som sammantaget gör att vi ser positivt på resultatet för andra kvartalet. Samtidigt som ett antal onoterade innehav utvecklats väl med potentialen att lyfta resultatet ytterligare under året.

Sammanfattningsvis arbetar vi vidare för att skapa värde för våra aktieägare genom att utveckla portföljen där våra onoterade innehav har stor potential, samtidigt som utdelningar av bolag och förvärv av nya verksamheter gör att kommande år ser mycket spännande ut.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.