Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Utdelning av aktier i Transfer Group

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

Transfer Group är ett säkerhetsföretag som erbjuder tjänster och produkter för morgondagens utmaningar. Transfer har vuxit snabbt genom ett antal förvärv där det senaste är CSG, ett vaktbolag som kommer ha stora möjligheter att fortsätta sin tillväxt.Utifrån första kvartalet 2021 där förvärvade verksamheter ingår, omsätter Transfer Group årligen ca 190 MSEK med ca 10 MSEK i resultat och har ambitionen att fortsätta växa med lönsamhet.

Inför den kommande noteringen pågår nu en nyemission i Transfer Group, där all information finns på länken https://finanstid.se/transfer-group-lagger-grunden-till-att-bli-ledande-inom-sakerhetsbranschen/

Kallelse till extra bolagsstämma kommer i separat pressmeddelande.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021, kl 12:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2021-06-08
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

2021-06-03
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-06-03
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

2021-05-24
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Kiliaro AB (publ).

2021-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ).

2021-05-18
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 maj 2021. Nedan följer besluten i sammandrag.

2021-05-07
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Plexian AB (publ).

2021-04-30
Regulatorisk
2021-04-23
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.