Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Samarbetsavtal med WilLak

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.

WilLak AB kommunicerade den 29 september 2021 att man omstrukturerar verksamheten, där nuvarande verksamhet ska bolagiseras och delas ut till aktieägarna. Det nuvarande WilLak AB avser därefter förvärva ny verksamhet. Dividend Swedens uppdrag omfattar i huvudsak att bistå i att identifiera annat bolag som WilLak ska förvärva.

"WiLak är nöjda över att ha Dividend Sweden som samarbetspartner vid omstruktureringen av bolaget och att hitta ny verksamhet att förvärva, som tillför aktieägarna värde. Samtidigt kommer aktieägarna erhålla utdelning av den befintliga verksamheten som vi tror har goda möjligheter att utvecklas väl", säger Jan Axelsson, styrelseordförande och huvudägare i WilLak AB.

"Dividend Sweden har på olika sätt arbetat med WilLak och genomfört ägarspridning av bolagets aktier. För oss är det naturligt att bistå i den transformation WilLak genomgår, då vi har erfarenhet av att skapa värde vid liknande affärer", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Dividend Sweden har också överenskommit att förvärva 10 miljoner aktier till 0,30 kr/aktie av huvudägaren Jan Axelsson.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021, kl 13:15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.