Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma 14 oktober 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Medicortex Oy

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 80 000 aktier i Medicortex Oy.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Medicortex Oy för varje 564 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades sätta avstämningsdagen för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Shortcut Media AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 741 279 aktier i Shortcut Media AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Shortcut Media AB för varje 61 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades sätta avstämningsdagen för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Aprendere Skolor AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 415 260 aktier och högst 415 260 teckningsoptioner i Aprendere Skolor AB (publ).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie och 1 teckningsoption i Aprendere Skolor AB (publ) för varje 109 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara 22 oktober 2021.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Bo Lindén, VD
E-mail: info@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2021-11-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har, som tidigare kommunicerats, beslutat att omstrukturera verksamheten och till aktieägarna utdela dotterbolaget DS SPAC 2 AB, där nuvarande verksamhet kommer finnas. I samband med detta har den nuvarande styrelseledamoten Tobias Berglund kontrakterats som CFO i DS SPAC 2.

2021-11-23
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.

2021-11-18
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.

2021-11-17
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

2021-11-09
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.

2021-11-05
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som idag genomfört en extra bolagsstämma.

2021-10-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

2021-10-26
Regulatorisk

En extra bolagsstämman beslutade den 14 oktober 2021 om utdelning av aktier i Shortcut Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021.

2021-10-22
Regulatorisk
2021-10-14
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.