Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Emission i DS SPAC 1 påbörjad

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

· Emissionsvillkor: Aktieägare i DS SPAC 1 erhåller fem (5) uniträtter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Varje unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1.

· Emissionsbelopp: ca 11,3 MSEK

· Optionsvillkor: Två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i DS SPAC 1 AB till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en tio-dagars handelsperiod som slutar två dagar före nyttjandeperioden, dock högst 0,12 SEK per aktie

· Teckningskurs: 0,05 SEK per unit

· Antalet units i erbjudandet: 225 459 290 st

· Antalet befintliga aktier: 45 091 858 st

· Teckningstid: 18 november - 2 december 2021

· Notering av aktier och teckningsoptioner beräknas ske under första kvartalet 2022

För fullständiga villkor, memorandum, teaser och teckning via bank-ID besök www.dsspac1.se eller https://eminova.se/uppdrag/ds-spac-1-ab/.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.