Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - juni 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2020

1 april - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (21,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,40) SEK

· Substansvärde per aktie 1,95 kr (1,86)

1 januari - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 48,1 (32,4) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,34) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Genomförd utdelning av aktier i WilLak om 2 MSEK

· Finansiering om 16 MSEK, varav 8 MSEK i riktad emission och 8 MSEK i lån

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Den riktade emissionen delregistrerades med 50% i juli och resterande del avses registreras inom kort.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020, kl 08.25 CEST.

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2020-08-17
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2020

2020-06-09
Regulatorisk

Dividend Swedens VD Bo Lindén och styrelseledamoten Fredrik Crafoord har köpt totalt 2,5 miljoner aktier i bolaget.

2020-06-04
Regulatorisk

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

2020-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i WilLak AB.

2020-04-23
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i WilLak AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020.

2020-04-23
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 19,0 (15,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,073) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,81 (2,76) SEK

2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.