Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Yepzon Oy

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Yepzon Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,8 MSEK i bolaget. I den pågående emissionen som Yepzon genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 MSEK.

Yepzon erbjuder avancerade helhetslösningar för spårning och sensorer för alla behov, oavsett om det är barn, bil, hund, maskin eller något annat man vill kunna positionera. Yepzon har en plattform med lösningar för såväl privatmarknaden som B2B. Man har redan etablerade kunder inom flera olika segment såsom automation, telecom och säkerhet. Yepzon har en plan för stark tillväxt och i samband med detta avser lista bolaget under första kvartalet 2022. För mer information besök www.yepzon.com.

"Yepzon har genom sin utveckling de senaste åren utvecklat en unik plattform med sensorer för olika typer av applikationer. Vi har utvecklat samarbete med flera internationella företag inom olika områden, där vi har goda möjligheter till stark tillväxt i vår B2B affär. I vår tillväxtstrategi ligger att börsnotera Yepzon under första kvartalet 2022 och som ett steg på vägen ser vi positivt på att bredda vårt ägande samtidigt som Dividend Sweden investerar i Yepzon", säger Otto Linna, VD och grundare av Yepzon.

"Vi på Dividend Sweden investerar i företag som har en stark vilja, konkurrensfördel och förmåga att börsnoteras. Yepzon täcker mycket väl dessa kriterier och vi är glada att stödja företaget att ta sina nästa steg mot svenska marknaden. Vår breda bas av ägare som också kommer att vara Yepzons ägarbas kommer att ge Yepzon ett starkt fotavtryck till Sverige", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021, kl 08:20 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Aprendere Skolor AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för ca 6,6 MSEK i bolaget. Samtidigt har Dividend Sweden tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 MSEK i Aprendere.

2021-09-16
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Shortcut AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,2 MSEK i bolaget. Samtidigt kommer Dividend Sweden investera 2,25 MSEK i en riktad emission i Shortcut Media.

2021-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Innowearable AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Innowearable genomför har Dividend Sweden även tecknat aktier för ca 1,3 MSEK.

2021-08-19
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerade den 13 augusti 2021 en verksamhetsuppdatering gällande den pågående omstruktureringen av verksamheten. Idag avskildes rätten att ta del av den beslutade utdelningen av DS SPAC 1 AB, ett publikt aktiebolag med 500 000 SEK i aktiekapital, som efter utdelningen kommer ha ca 7 200 aktieägare.

2021-08-13
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.

2021-08-05
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Medicortex Finland Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,1 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Medicortex genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om ca 2,1 MSEK.

2021-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-07-16
Regulatorisk
1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.