Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Yepzon Oy

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Yepzon Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,8 MSEK i bolaget. I den pågående emissionen som Yepzon genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 MSEK.

Yepzon erbjuder avancerade helhetslösningar för spårning och sensorer för alla behov, oavsett om det är barn, bil, hund, maskin eller något annat man vill kunna positionera. Yepzon har en plattform med lösningar för såväl privatmarknaden som B2B. Man har redan etablerade kunder inom flera olika segment såsom automation, telecom och säkerhet. Yepzon har en plan för stark tillväxt och i samband med detta avser lista bolaget under första kvartalet 2022. För mer information besök www.yepzon.com.

"Yepzon har genom sin utveckling de senaste åren utvecklat en unik plattform med sensorer för olika typer av applikationer. Vi har utvecklat samarbete med flera internationella företag inom olika områden, där vi har goda möjligheter till stark tillväxt i vår B2B affär. I vår tillväxtstrategi ligger att börsnotera Yepzon under första kvartalet 2022 och som ett steg på vägen ser vi positivt på att bredda vårt ägande samtidigt som Dividend Sweden investerar i Yepzon", säger Otto Linna, VD och grundare av Yepzon.

"Vi på Dividend Sweden investerar i företag som har en stark vilja, konkurrensfördel och förmåga att börsnoteras. Yepzon täcker mycket väl dessa kriterier och vi är glada att stödja företaget att ta sina nästa steg mot svenska marknaden. Vår breda bas av ägare som också kommer att vara Yepzons ägarbas kommer att ge Yepzon ett starkt fotavtryck till Sverige", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021, kl 08:20 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-07-16
Regulatorisk
2021-06-22
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Yepzon Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,8 MSEK i bolaget. I den pågående emissionen som Yepzon genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 MSEK.

2021-06-08
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

2021-06-03
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-06-03
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

2021-05-24
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Kiliaro AB (publ).

2021-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ).

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.