Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Plexian inför notering

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Plexian AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget. I den kommande emissionen kommer även Dividend Sweden investera 3,1 MSEK.

Plexian är ett FinTech bolag som grundades i april 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en forsaljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som anvander det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar anvands i Edge for att ge kunderna skraddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten. För mer information besök www.plexian.se.

" Plexians plattform med betalkort löser problemen med att konsumenter har svårt att hitta relevanta erbjudanden, att säljare har ineffektiv kundanskaffning på grund av låg träffsäkerhet i marknadsföringen och att medlemsorganisationer har svårt att samla in, ta ägandeskap av och kapitalisera på sin kunddata samtidigt. Som exempel kan nämnas vår första kund Fitness24Seven där medlemskort för identifikation och inträde samtidigt kommer att kunna bli ett betalkort med erbjudanden för medlemmarna. För att utöka kännedomen om Plexian och vårt erbjudande kommer ansökan om marknadsnotering av bolagets aktier ske inom kort och inför detta vill vi bredda vår aktieägarkrets och ser då Dividend Sweden som en naturlig partner", säger Staffan Mattson, VD Plexian.

"Vi har under ganska lång tid följt Plexians utveckling och känt att man har en affärsidé som tillgodoser såväl kunder som konsumenters intresse i sitt erbjudande. Samtidigt ackumulerar man en kunddatabas som bidrar till att bolaget kommer åt flera olika intäktsströmmar. Eftersom Plexian är på väg till notering inom kort känns det naturligt att delta såväl som investerare och att ägarsprida aktier i Plexian", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Dividend Sweden kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i Plexian. Målsättningen är att notering av aktierna i Plexian ska ske under andra kvartalet 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl 08:20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-02-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 26 februari 2021. Nedan följer besluten i sammandrag.

2021-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-02-18
Regulatorisk

Företrädare för Dividend Sweden har idag förvärvat 1,5 miljoner aktier i bolaget till kursen 1,10 kr/aktie.

2021-02-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har i en överenskommelse med styrelseledamoten Fredrik Crafoord sålt 21,7 miljoner aktier i Arcane Crypto AB för 8,2 MSEK.

2021-02-10
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-02-05
Regulatorisk

Företrädare för Dividend Sweden har idag förvärvat 4,9 miljoner aktier i bolaget till kursen 0,90 kr/aktie.

2021-02-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Plexian AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget. I den kommande emissionen kommer även Dividend Sweden investera 3,1 MSEK.

2021-02-01
Regulatorisk
2020-12-22
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med INBooks AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget. Dividend Sweden är också investerare i bolaget och äger idag ca 16,5%.

2020-12-08
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Imsys AB (publ).

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.