Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Malma Logistik AB.

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

Malma Logistik bildades för att vara med och skapa framtidens logistikföretag. Målsättningen är att genom flertalet förvärv inom åkeri- och logistikbranschen tillsammans med organisk tillväxt skapa en konkurrenskraftig koncern. Huvudmännen bakom Malma Logistik har en mycket lång erfarenhet av såväl M&A och logistikverksamhet och har under många år byggt upp ett stort kontaktnät med bland annat företagsledare och ägare till mindre och medelstora privatägda bolag och inte minst inom transportnäringen. Många företag i branschen står inför generationsskifte och de är ofta inte så enkla att genomföra. Förtroendet på marknaden och ett gediget kontaktnät ger optimala förutsättningar för att identifiera kommande förvärvsobjekt och genomföra affärer. Malma Logistik planerar att notera bolaget under första halvåret 2022.

"Malma Logistiks mål är att inom tre år bygga upp, genom förvärv, en framtidsanpassad koncern med en omsättning om cirka 400 till 500 miljoner kronor. Som en förberedelse inför en listning under första halvåret 2022 genomför vi nu en ägarspridning med Dividend Sweden, vilket kommer att ge oss många nya möjligheter", säger Jan Romin, VD för Malma Logistik.

"Vi är mycket nöjda med att kunna ägarsprida aktier i Malma Logistik, som har en mycket intressant affärsmodell i en växande bransch i förändring. De ligger i en intressant fas och en marknadsnotering kommer att ge möjlighet att öka tillväxttakten och förstärka den positiva utvecklingen som bolaget befinner sig i, samtidigt kommer en ägarspridning till Dividends aktieägare gynna likviditeten i aktien vid listningen", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021, kl 08:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-05-12
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.

2022-05-11
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-04-22
Regulatorisk
2022-04-11
Regulatorisk

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.

2022-04-04
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-03-29
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable

2022-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.