Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Malma Logistik AB.

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

Malma Logistik bildades för att vara med och skapa framtidens logistikföretag. Målsättningen är att genom flertalet förvärv inom åkeri- och logistikbranschen tillsammans med organisk tillväxt skapa en konkurrenskraftig koncern. Huvudmännen bakom Malma Logistik har en mycket lång erfarenhet av såväl M&A och logistikverksamhet och har under många år byggt upp ett stort kontaktnät med bland annat företagsledare och ägare till mindre och medelstora privatägda bolag och inte minst inom transportnäringen. Många företag i branschen står inför generationsskifte och de är ofta inte så enkla att genomföra. Förtroendet på marknaden och ett gediget kontaktnät ger optimala förutsättningar för att identifiera kommande förvärvsobjekt och genomföra affärer. Malma Logistik planerar att notera bolaget under första halvåret 2022.

"Malma Logistiks mål är att inom tre år bygga upp, genom förvärv, en framtidsanpassad koncern med en omsättning om cirka 400 till 500 miljoner kronor. Som en förberedelse inför en listning under första halvåret 2022 genomför vi nu en ägarspridning med Dividend Sweden, vilket kommer att ge oss många nya möjligheter", säger Jan Romin, VD för Malma Logistik.

"Vi är mycket nöjda med att kunna ägarsprida aktier i Malma Logistik, som har en mycket intressant affärsmodell i en växande bransch i förändring. De ligger i en intressant fas och en marknadsnotering kommer att ge möjlighet att öka tillväxttakten och förstärka den positiva utvecklingen som bolaget befinner sig i, samtidigt kommer en ägarspridning till Dividends aktieägare gynna likviditeten i aktien vid listningen", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021, kl 08:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-11-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har, som tidigare kommunicerats, beslutat att omstrukturera verksamheten och till aktieägarna utdela dotterbolaget DS SPAC 2 AB, där nuvarande verksamhet kommer finnas. I samband med detta har den nuvarande styrelseledamoten Tobias Berglund kontrakterats som CFO i DS SPAC 2.

2021-11-23
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.

2021-11-18
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.

2021-11-17
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.

2021-11-09
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.

2021-11-05
Regulatorisk

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som idag genomfört en extra bolagsstämma.

2021-10-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

2021-10-26
Regulatorisk

En extra bolagsstämman beslutade den 14 oktober 2021 om utdelning av aktier i Shortcut Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021.

2021-10-22
Regulatorisk
2021-10-14
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.