Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Kiliaro

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

Kiliaro har utvecklat en plattform för lagring och delning av bilder i molnet. Det som gör Kiliaros tjänst unik är att varje individs bildflöde är unikt och relevant. För mer information besök www.kiliaro.com.

"Vi har utvecklat en tjänst för lagring och delning av bilder på ett smidigt och säkert sätt och med en unik prismodell som tilltalar den privata konsumentmarknaden. Vi har ambitionen att vara en naturlig del av hur människor hanterar och delar bilder och videos. En del i vår tillväxtstrategi är att notera bolagets aktier och att göra detta i samarbete med Dividend Sweden och dess aktieägare känns spännande", säger Arian Bahrami, VD och grundare Kiliaro.

"Kiliaro är mycket spännande bolag med en tjänst som tar ett nytt grepp på hur lagring och delning av bilder och videos sker. Den interaktiva delen av tjänsten som samtidigt behåller integriteten för användare är attraktiv och vi tror såväl våra aktieägare som övriga kommer uppskatta bolaget och dess tjänster", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Ägarspridningen planeras ske under hösten 2020 och Kiliaro avser ansöka om notering av bolagets aktier i början av 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020, kl 8:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

_______________________________________________________________________________________________

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2020-06-09
Regulatorisk

Dividend Swedens VD Bo Lindén och styrelseledamoten Fredrik Crafoord har köpt totalt 2,5 miljoner aktier i bolaget.

2020-06-04
Regulatorisk

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

2020-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i WilLak AB.

2020-04-23
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i WilLak AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020.

2020-04-23
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 19,0 (15,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,073) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,81 (2,76) SEK

2020-04-03
Regulatorisk

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.

2020-03-31
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2020-03-27
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.

2020-03-26
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.