Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Hästkällaren

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hästkällaren Rid, Trav & Western AB ("Hästkällaren"), noterade på NGM Nordic SME, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i Hästkällaren, i syfte att utöka bolagets ägarkrets. Dividend Sweden investerar också 1,5 MSEK kontant i Hästkällaren.

Hästkällaren är en återförsäljare av produkter inom ridsport och andra närliggande affärsområden, till exempel fodertillskott för hästar. För närvarande säljs produkterna enbart i Sverige, med undantag för enstaka orders från Norge eller Finland, men Bolaget har planerat för en framtida expansion till i första hand de övriga nordiska länderna. Produkterna delas upp i tre olika kategorier; Hästutrustning, Utrustning för Ryttare och Fodertillskott). För mer information besök www.hastkallaren.se.

"På Hästkällaren har vi trots den rådande pandemin ökat omsättningen och resultatet under 2020 och vi känner att vi har goda möjligheter att fortsätta växa och vara det självklara valet för vår målgrupp. Samtidigt ser vi ett breddat ägande genom samarbete med Dividend Sweden som en tillgång för Hästkällarens fortsatta framgång", säger Daniel Karlsson, VD Hästkällaren.

"Hästkällaren är ett välskött entreprenörsdrivet bolag med ambition att växa med lönsamhet. Marknaden för hästutrustning växer och allt större andel av handeln sker via internet, där Hästkällaren har ett attraktivt erbjudande till sina kunder. Vi tror att bolaget står inför en tillväxtresa som vi hoppas att även våra aktieägare ska attraheras av", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Ägarspridningen avses genomföras under första kvartalet 2021. Mer detaljerad information om utdelningen lämnas i samband med kallelse till bolagsstämma i början av nästa år.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020, kl 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2021-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

2021-07-16
Regulatorisk
2021-06-22
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Yepzon Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,8 MSEK i bolaget. I den pågående emissionen som Yepzon genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 MSEK.

2021-06-08
Regulatorisk

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

2021-06-03
Regulatorisk

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-06-03
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om utdelning av högst 11 300 000 aktier i Transfer Group AB (publ). Utdelningens totala värde är ca 13,5 MSEK.

2021-05-24
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Kiliaro AB (publ).

2021-05-20
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ).

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.