Finansiell kalender

januari 25 2022
Extra bolagsstämma
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
februari 25 2022
Årsredovisning 2021
mars 15 2022
Årsstämma
april 22 2022
Delårsrapport Q1 2022
augusti 24 2022
Delårsrapport Q2 2022
oktober 21 2022
Delårsrapport Q2 2022
februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.