Finansiell kalender

februari 17 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 23 2021
Delårsrapport januari - mars 2021
augusti 18 2021
Delårsrapport april - juni 2021
oktober 22 2021
Delårsrapport juli - september 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.