Finansiell kalender

april 24 2020
Delårsrapport jan - mars 2020
augusti 24 2020
Delårsrapport april - juni 2020
oktober 22 2020
Delårsrapport juli - september 2020
februari 17 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.