Styrelse och revisor

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mikael König Styrelseordförande

Styrelseledamot i Dividend Sweden sedan 2021. Styrelseledamot i CR Venture. Mikael König har en lång karriär med ledande befattningar inom bank och finans. Mikael är sedan 2019 VD i Medclair Invest, ett bolag inom medicinteknik listat på NGM. Utbildning: Studier vid Whittier College, USA, med inriktning mot nationalekonomi och redovisning. 

Sverker Littorin Ledamot

Född 1955. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag. Styrelseordförande i Qbank Holding, IQS Engergikomfort, Effekt Svenska, Yritus Oy och Momentor. Styrelseledamot Evondos Oy. Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul. Ägande över 5 % i följande bolag; Momentor (50 %). Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.

Bo Lindén Ledamot

Född 1960. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Alfred Berg FK, Stockholm FK, Stockholm Corporate Finance. Grundare av Capensor Capital och tidigare bolagets VD de senaste fyra åren och idag styrelseordförande i bolaget. Tidigare styrelseordförande Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2013.

Tobias Berglund Ledamot

Född 1977. Civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Entreprenör med stor erfarenhet av finansmarknaden och bolagsbyggande. Grundare och vice VD i Laika Consulting. Styrelseledamot i Laika Consulting och försäkringsförmedlaren TrygghetsSpar. Har tidigare arbetat för Carnegie Pension Consulting. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.

Fredrik Crafoord Ledamot

Född 1969. Styrelseledamot i Dividend Sweden sedan 2019. Fredrik Crafoord har lång erfarenhet från finansmarknaden och har tidigare varit anställd i HQ AB, Sundal Collier ASA, Orc Software AB, HQ Bank AB, Jarl Securities AB. Fredrik driver idag bolaget City Capital Partners AB. Utbildning: Studier vid Stockholms Universitet i ekonomi.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Auktoriserad revisor
Allians Revision & Redovisning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.