Aktien

Dividend Sweden har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier är 45 091 858, varav 373 332 av serie A och 44 718 526 av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK.

Dividend Swedens B-aktie och konvertibel KV1är listade på handelsplatsen NGM Nordic SME

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI B
Aktiens ISIN-kod: SE0011204858

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

Konvertibeln

Dividend Swedens listade konvertibel har en löptid till 2020-12-30 och en årlig fast ränta på 10 procent. Räntan betalas ut vid två tillfällen per år. Konvertering kan ske årligen under perioden 15 november – 15 december. Konverteringskursen är 3,58 kr.

Handelsinformation

Konvertibelns kortnamn: DIVI-MTF-KV1B
Konvertibelns ISIN-kod: SE0008040620

För att följa konvertibeln på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.