Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Nyemission fulltecknad

Dividend Swedens nyemission inför kommande listning på NGM Nordic MTF, som avslutades den 5 februari, fulltecknades till 20 MSEK av 565 tecknare. Av beloppet tecknades cirka 4 MSEK av garantikonsortiet. Bolaget har också beslutat om en riktad emission om ca 3,5 MSEK. Totalt tillförs Dividend Sweden ca 20,5 MSEK efter emissionskostnader.

Dividend Sweden har slutfört den publika nyemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 9 december 2015 med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 3 juni 2015. Emissionen fulltecknades och samtidigt genomförs en riktad emission om ca 3,5 MSEK till samarbetspartners och garanter i emissionen. Totalt tillförs bolaget ca 20,5 MSEK efter emissionskostnader. Efter emissionen har Dividend Sweden ca 4 000 aktieägare.

Genom den publika emissionen nyemitteras 40 000 000 B-aktier och aktiekapitalet ökar med 2 000 000 SEK och konvertibler om 10 000 000 SEK nominellt emitteras. Genom den riktade emissionen nyemitteras 7 187 000 B-aktier och ökar aktiekapitalet med 359 350 SEK och konvertibler om 1 796 750 SEK nominellt emitteras. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter dessa emissioner kommer att uppgå till 2 859 350 SEK, fördelat på 57 187 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK samt att bolagets totala konvertibla lån uppgår till 11 796 750 SEK.

Preliminärt listningsdatum för aktier och konvertibler, förutsatt ett godkännande från NGM, är 10 mars.

11 februari 2016

För ytterligare information

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

2016-09-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.