Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Korrigering avstämningsdag

I kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades tidigare idag angavs fel avstämningsdag för utdelningen av Ripasso Energy AB. Korrekt avstämningsdag är 28 september 2016.

Att avstämningsdagen är 28 september innebär att den som köper aktier i Dividend senast den 26 september äger rätt till utdelning av aktier i Ripasso: 50 aktier i Dividend Sweden ger 1 Ripasso i utdelning.

Avstämningsdag för utdelning av MultiDocker är som angivits 11 oktober. Den som köper aktier i Dividend Sweden senast 7 oktober äger rätt till  utdelning av aktier i MultiDocker; 14 aktier i Dividend Sweden ger 1 MultiDocker i utdelning.

Dividend Swedens utestående konvertibel medför inte rätt till utdelning av aktier. De föreslagna utdelningarna föranleder inte någon omräkning av konvertibelvillkoren.

5 september 2016

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, bl@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

2016-09-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

2016-09-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Nickel Mountain Resources AB (publ) om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med Archelon AB (publ)s aktieägare, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources.

2016-09-05
Regulatorisk

I kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades tidigare idag angavs fel avstämningsdag för utdelningen av Ripasso Energy AB. Korrekt avstämningsdag är 28 september 2016.

2016-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. 

2016-09-02
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Swemet AB om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med befintliga aktieägare i Swemet, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Swemet.

2016-09-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Ripasso Energy från företagets huvudägare. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Ripasso Energy.

2016-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK

1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.