Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Delårsrapport januari - september 2016

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

1 januari - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 31,6 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,5 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,8 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,066 (-0,02) SEK

1 juli - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 15,0 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,8 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,038 (0,00) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning med Ripasso Energy AB
 • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
 • Avtal med Swemet om spridningsemission
 • Avtal med Nickel Mountain Resources om spridningsemission

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ripasso Energys listningsemission övertecknades.
 • MultiDocker Cargo Handling ansöker om listning på NGM Nordic MTF.
 • Swemets spridningsemission övertecknades.
 • Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades.

14 november 2016

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-04-24
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 24 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-03-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2018-02-23
2018-02-15
Regulatorisk
1 januari - 31 december 2017 
 • Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK
2018-02-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

2017-12-29

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av aktier i Hubory AB genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Hubory under H2 2018.

2017-12-22

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Attana AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,60 kr/aktie.

2017-12-20

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,36 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 2 148 448,40 SEK har totalt ett nominellt belopp om 394 115,40 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 18%.

2017-12-04
Regulatorisk

Dividend Sweden har ett utestående konvertibelt förlagslån om totalt ca 2,1 MSEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta om 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle. Erbjudande om konvertering sker årligen 15 november - 15 december. Konverteringskursen var ursprungligen 0,40 SEK/aktie och justerades efter företrädesemissionen till 0,36 kr/aktie. Vid full konvertering kan antalet aktier öka med 5 967 912.

<<
1
2
3
4
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.