Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Capensor Capital ökar ägande

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

Capensor Capital har förvärvat 500.000 A-aktier av Patric Perenius och 500.000 A-aktier av Tore Hallberg. Totalt efter denna affär äger Capensor Capital 1.500.000 A-aktier och 2.722.038 B-aktier, motsvarande 7,38% av kapitalet och 23,57% av rösterna. Patric Perenius äger även fortsatt 783.065 B-aktier och Tore Hallberg, privat och via bolag, 1.092.483 B-aktier.

"Vi är mycket nöjda att kunna öka vårt långsiktiga ägande och engagemang i Dividend Sweden. Vi ser stora möjligheter för bolaget att fortsätta sin goda tillväxt och utveckling", säger Patric Sjölund, VD Capensor Capital.

"Tillsammans med Capensor Capital grundade Tore Hallberg och jag Dividend Sweden 2013. Efter den positiva utvecklingen av bolaget känner vi det som naturligt att Capensor Capital förvärvar våra A-aktier och fortsätter vidareutveckla Dividend Sweden med god tillväxt och lönsamhet. Vårt långsiktiga engagemang kvarstår via vårt ägande av B-aktier och genom mitt fortsatta styrelsearbete", säger Patric Perenius, styrelseledamot Dividend Sweden.

22 november 2016

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, ir@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-04-07

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket.

2017-03-28

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Sensec Holding AB från företagets huvudägare Des Mond AB. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Sensec. 

2017-03-20

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

2017-02-24

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.

2017-02-15
Regulatorisk

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2017-01-24
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

2017-01-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

2017-01-17
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt säkerställd av bolagets huvudägare.

2016-12-20
Regulatorisk

Under perioden 15 november - 15 december fanns möjligheten för innehavarna av Dividend Swedens konvertibel KV1B att konvertera innehavda konvertibler till kursen 0,40 SEK/aktie. Av bolagets utestående konvertibler om 11 796 750 SEK har totalt har ett nominellt belopp om 9 648 301,60 SEK anmälts för konvertering, vilket motsvarar ca 82%.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.