Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om spridningsemission för Nickel Mountain Resources

Dividend Sweden har avtalat med Nickel Mountain Resources AB (publ) om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med Archelon AB (publ)s aktieägare, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources.

Nickel Mountain Resuorces är ett prospekteringsbolag, som genom sitt helägda dotterbolag Nickel Mountain AB äger Europas största kända obearbetade nickelförekomst, Rönnbäcken i Storumans kommun.

Emissionskursen är satt till 0,40 kr vilket ger Nickel Mountain ett bolagsvärde före emission på ca 10,7 miljoner kronor. Teckningstiden är planerad att pågå från den 26 september 2016 till den 14 oktober 2016. Emissionen är garanterad och kommer att tillföra bolaget 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget kommer att ansöka om listning på NGM Nordic MTF.

"Vi är glada att tillsammans med Dividend Sweden sprida ägandet i Nickel Mountain i den kommande emissionen, där syftet är att öka antalet aktieägare inför listningen av bolaget. Dividend Swedens aktieägare erbjuds vara med i ett spännande bolag med förutsättningar att skapa värde för sina aktieägare", säger Johan Sjöberg, VD Nickel Mountain Resources.

"Nickel Mountain är ett bolag med stor potential och med den nickelfyndighet man äger finns ett stort värde i bolaget idag. Vi tror våra aktieägare kommer att vara intresserade av att ta del av Nickel Mountains erbjudande", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, bl@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2016-11-22
Regulatorisk

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

2016-11-16
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie.

2016-11-14
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

2016-09-26
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra  bolagsstämma i Stockholm den 26 september 2016. Följande beslut fattades av stämman:

2016-09-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Nickel Mountain Resources AB (publ) om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med Archelon AB (publ)s aktieägare, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources.

2016-09-05
Regulatorisk

I kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades tidigare idag angavs fel avstämningsdag för utdelningen av Ripasso Energy AB. Korrekt avstämningsdag är 28 september 2016.

2016-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. 

2016-09-02
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat med Swemet AB om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med befintliga aktieägare i Swemet, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Swemet.

2016-09-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har förvärvat aktier i Ripasso Energy från företagets huvudägare. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför kommande listning av Ripasso Energy.

2016-08-23
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,6 (-0,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,028 (-0,01) SEK

1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 10,8 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,9 (0,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,016 (0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.