Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Vilhelmina Mineral

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

Vilhelmina Mineral har två huvudprojekt, ett i Sverige och ett i Norge. Stekenjokk är en koppar-zink gruva i nordvästra Sverige som tidigare har producerats cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Aktuella resurser beräknas till ca 7 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta Stekenjokkgruvan med beräknade resurser för upp till 15 års produktion. I Norge äger Vilhelmina en ägarandel i det norska Jomafältet där 11,5 miljoner ton koppar- och zinkmalm producerats vid tidigare gruvdrift. Här har bolaget en motsvarighet till bearbetningskoncession och avsikten är att genom ytterligare prospektering utöka malmreserverna.

Vilhelmina Mineral ingick under 2017 ett avtal med det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan om finansiering och avsikten är att tillsammans utveckla basmetallprojekten i Stekenjokk och Joma. Forbes & Manhattan har tagit ett antal gruvprojekt till drift och avsikten är att detta ska ske även med Vilhelmina Mineral. I linje med den strategi som bolaget har, avses att genomföra en listning av Vilhelminas aktie på lämplig marknadsplats i Stockholm under andra kvartalet 2018. Mer information finns på www.vilhelminamineral.com.

"Vi är nöjda över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Vilhelmina Minerals ambition är att utveckla våra projekt på ett ansvarsfullt sätt till lönsam gruvdrift under många år samtidigt som vi skapar arbetstillfällen i tidigare aktiva gruvorter, säger Peter Hjorth, styrelseordförande Vilhelmina Mineral.  

"Vilhelmina Mineral har med två intressanta projekt och en kunnig och kapitalstark huvudägare goda möjligheter att lyckas ta dessa till gruvdrift. Det ökade intresset för råvaror gör att vi ser Vilhelmina som en intressant investering för de som önskar exponering mot de viktiga metallerna koppar och zink, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2018.

Stockholm 2018-02-01

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-07-30
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-07-27

Dividend Swedens styrelse föreslog i kallelsen den 29 juni 2018 till extra bolagsstämma en företrädesemission om ca 12,8 MSEK till kurs 3,50 kr/aktie. Styrelsen har nu beslutat att dra tillbaka detta förslag.

2018-07-26
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 augusti 2018.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,5 (24,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,6 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -7,5 (-2,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,5 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (0,09) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,10 kr (4,19)

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 63,9 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-8,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,2 (-3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,01) SEK 
2018-06-29
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie. Förvärven är villkorade av att en extra bolagsstämma godkänner en riktad emission till säljarna.

2018-06-21
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen 3,50 kr/aktie.

2018-06-21

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Vilhelmina Mineral AB. Det fastställda utdelningsvärdet är 2,16 kr/aktie.

2018-05-25

Idag, fredagen den 25 maj 2018, är sista dag som Dividend Swedens aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral.

2018-05-18

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 maj 2018.

2018-04-27

Vid årsstämman den 24 april 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 10 (tio) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att sätta avstämningsdag för sammanläggningen.

2018-04-26
Regulatorisk

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 12,8 (10,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (0,7) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (1,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -5,3 (1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,048 (0,01) SEK
<<
1
2
3
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.