Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Vilhelmina Mineral

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

Vilhelmina Mineral har två huvudprojekt, ett i Sverige och ett i Norge. Stekenjokk är en koppar-zink gruva i nordvästra Sverige som tidigare har producerats cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Aktuella resurser beräknas till ca 7 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta Stekenjokkgruvan med beräknade resurser för upp till 15 års produktion. I Norge äger Vilhelmina en ägarandel i det norska Jomafältet där 11,5 miljoner ton koppar- och zinkmalm producerats vid tidigare gruvdrift. Här har bolaget en motsvarighet till bearbetningskoncession och avsikten är att genom ytterligare prospektering utöka malmreserverna.

Vilhelmina Mineral ingick under 2017 ett avtal med det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan om finansiering och avsikten är att tillsammans utveckla basmetallprojekten i Stekenjokk och Joma. Forbes & Manhattan har tagit ett antal gruvprojekt till drift och avsikten är att detta ska ske även med Vilhelmina Mineral. I linje med den strategi som bolaget har, avses att genomföra en listning av Vilhelminas aktie på lämplig marknadsplats i Stockholm under andra kvartalet 2018. Mer information finns på www.vilhelminamineral.com.

"Vi är nöjda över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Vilhelmina Minerals ambition är att utveckla våra projekt på ett ansvarsfullt sätt till lönsam gruvdrift under många år samtidigt som vi skapar arbetstillfällen i tidigare aktiva gruvorter, säger Peter Hjorth, styrelseordförande Vilhelmina Mineral.  

"Vilhelmina Mineral har med två intressanta projekt och en kunnig och kapitalstark huvudägare goda möjligheter att lyckas ta dessa till gruvdrift. Det ökade intresset för råvaror gör att vi ser Vilhelmina som en intressant investering för de som önskar exponering mot de viktiga metallerna koppar och zink, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2018.

Stockholm 2018-02-01

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2018-12-19

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

2018-12-18
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Hubory och Transfer Jobb. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,15 kr/aktie för Hubory och 0 kr/aktie för Transfer Jobb. 

2018-11-16

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Dessa aktier skulle omvandlas till B-aktier, vilket nu skett.

2018-11-15
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 15 november 2018. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-10-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2018-10-29

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Transfer Jobb AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 november 2018.

2018-10-22
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 38,1 (17,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,8 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK
 • Substansvärde per aktie 3,37 kr (4,14)

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,5 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-4,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (-2,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,245 (0,05) SEK
2018-10-17

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Hubory AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 oktober 2018.

2018-09-28
Regulatorisk

Dividend Sweden har avtalat om förvärv av totalt 2 090 000 aktier i Zenterio AB (publ), motsvarande ca 2,4% av antalet aktier i bolaget.

2018-09-20

Dividend Sweden meddelade igår att man förvärvat 2 281 846 aktier i Liv ihop AB, motsvarande ca 27,5% av aktiekapitalet.

<<
1
2
3
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.