Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Vilhelmina Mineral

Dividend Sweden har avtalat om att förvärva nyemitterade aktier i Vilhelmina Mineral genom en riktad emission. Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa aktier ska delas ut till Dividends aktieägare inför en planerad listning av Vilhelmina under andra kvartalet 2018.

Vilhelmina Mineral har två huvudprojekt, ett i Sverige och ett i Norge. Stekenjokk är en koppar-zink gruva i nordvästra Sverige som tidigare har producerats cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Aktuella resurser beräknas till ca 7 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta Stekenjokkgruvan med beräknade resurser för upp till 15 års produktion. I Norge äger Vilhelmina en ägarandel i det norska Jomafältet där 11,5 miljoner ton koppar- och zinkmalm producerats vid tidigare gruvdrift. Här har bolaget en motsvarighet till bearbetningskoncession och avsikten är att genom ytterligare prospektering utöka malmreserverna.

Vilhelmina Mineral ingick under 2017 ett avtal med det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan om finansiering och avsikten är att tillsammans utveckla basmetallprojekten i Stekenjokk och Joma. Forbes & Manhattan har tagit ett antal gruvprojekt till drift och avsikten är att detta ska ske även med Vilhelmina Mineral. I linje med den strategi som bolaget har, avses att genomföra en listning av Vilhelminas aktie på lämplig marknadsplats i Stockholm under andra kvartalet 2018. Mer information finns på www.vilhelminamineral.com.

"Vi är nöjda över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Vilhelmina Minerals ambition är att utveckla våra projekt på ett ansvarsfullt sätt till lönsam gruvdrift under många år samtidigt som vi skapar arbetstillfällen i tidigare aktiva gruvorter, säger Peter Hjorth, styrelseordförande Vilhelmina Mineral.  

"Vilhelmina Mineral har med två intressanta projekt och en kunnig och kapitalstark huvudägare goda möjligheter att lyckas ta dessa till gruvdrift. Det ökade intresset för råvaror gör att vi ser Vilhelmina som en intressant investering för de som önskar exponering mot de viktiga metallerna koppar och zink, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2018.

Stockholm 2018-02-01

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-04-05
Regulatorisk

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 26 april 2019.

2019-04-02
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Realtid Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 april 2019.

2019-03-29
Regulatorisk

Dividend Sweden AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 29 mars - 12 april 2019.

2019-03-22
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Transiro AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 mars 2019.

2019-03-21
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Nexar Group ska vara 0,18 kr/aktie.

2019-03-20
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma i Stockholm den 20 mars 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-03-19

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Brandbee AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 mars 2019.

2019-03-15

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Targeteveryone AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 22 mars 2019.

2019-03-08

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Wifog Holding AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 18 mars 2019.

2019-02-25

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Nexar Group AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 mars 2019. 

<<
1
2
3
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.