Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med TargetEveryOne

Dividend Sweden har ingått ett avtal med TargetEveryOne, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida 2 000 000 aktier i bolaget.

Dividend Sweden avser kalla till en bolagsstämma under första kvartalet 2019, som föreslås besluta att dela ut totalt ca 2 miljoner aktier i TargetEveryOne till sina aktieägare.

TargetEveryOne är specialist inom digital multichannel marketing och erbjuder ett avancerat marknads-föringsverktyg för detta. Kunderna kan inhämta och samla alla uppgifter till ett ställe för att sedan segmentera dessa data i grupper, så att kunden enkelt kan rikta relevanta kampanjer till sina värdefulla kunder. TargetEveryOnes kunder kan distribuera personliga meddelanden via kanaler som SMS, e-post, Mobila Native Apps, Sociala medier och mer. Mer information om bolaget finns på www.targeteveryone.com.

"TargetEveryOne har genom sin dubbla notering i Stockholm och Oslo en bra bas för att det ska kunna ske en god handel i vår aktie. Med en ägarspridning med Dividend Sweden får vi en större bas av ägare och intressenter som ytterligare ger möjligheter när vi ser vår tillväxtresa fortsätta, säger Torkel Johannessen, VD TargetEveryOne.  

" Vi har följt TargetEveryOne under många år och bolaget har lagt en stabil grund med den plattform för digital marknadsföring man utvecklat. Vi ser bolaget som mycket intressant inom det internationellt heta MarTech-segmentet, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2019.

Stockholm 2018-12-21

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se 

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-06-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 12 april 2019 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverterings-kursen har justerats till 3,58 kr.

2019-05-27

Den extra bolagsstämman den 23 maj 2019 beslutade om utdelning av aktier i Onoterat AB och Liv ihop AB, samt beslutade att avstämningsdagarna skulle vara 31 maj respektive 4 juni 2019.

2019-05-23
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 2 bolag till ett samlat värde av ca 23 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-05-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Realtid Media AB ska vara 1 kr/aktie.

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-24

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 12 april 2019 och har tecknats till 69%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 15,1 MSEK före emissionskostnader.

2019-04-12

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Wifog Holding, Targeteveryone, Transiro och Brandbee.

2019-04-11

Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF har idag ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), att genom utdelning av ca 800 000 aktier i bolaget bidra till dess ägarspridning.

2019-04-10

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Liv ihop, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 800 000 aktier i bolaget.

2019-04-05

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Evendo AB ska vara 14,70 kr/aktie.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.