Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Realtid Media

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

Dividend Sweden avser kalla till en bolagsstämma under första kvartalet 2019, som föreslås besluta  att dela ut totalt ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media till sina aktieägare, varav ca 900 000 är aktier Dividend äger sedan tidigare.

Realtid Media AB bedriver en målgrupps-centrisk verksamhet riktad mot yrkesverksamma inom finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv och stat/kommun med ansvar för kapitalmarknad, finansieringsfrågor, strategiarbete (M&A) och kapitalförvaltning. Modellen är utpräglad Business-to-Business, starkt nischad och högt upp i värdeskalan.

Verksamheten består idag av driften av den dagliga ekonomisajten Realtid.se. Den övergripande affärsidén är att genom en högkvalitativ nyhetskanal, under ett starkt varumärke, bygga en digital distributions- och marknadsföringskanal. Denna digitala "pipe-line" ger Realtid Media en unik strategisk tillgång. Närheten till målgruppen och den tydliga kundnyttan gör att verksamheten kan utveckla ett allt mer komplext informations- och databaserat produkterbjudande. Sammantaget bedöms modellen vara mycket skalbar.

"Vi är glada över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Efter många krävande år är Realtid Media inne i en spännande tillväxtfas och vår ambition är att fortsätta utveckla bolaget under 2019 och ansöka om notering av bolagets aktier. Vår bedömning är att detta är ett viktigt steg på den vägen, säger Jonas Wiwen-Nilsson, VD på Realtid Media.

"Realtid Media har lyckats väl med att attrahera läsare genom kvalitativ journalistik med fokus på finansmarknaden. Realtids bevakning av finansmarknaden ligger oss själva nära varför en ägarspridning genom Dividend är logisk, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämman.

Stockholm 2018-12-19

För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-03-22
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Transiro AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 mars 2019.

2019-03-21
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Nexar Group ska vara 0,18 kr/aktie.

2019-03-20
Regulatorisk

Dividend Sweden årsstämma i Stockholm den 20 mars 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-03-19

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Brandbee AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 mars 2019.

2019-03-15

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Targeteveryone AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 22 mars 2019.

2019-03-08

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Wifog Holding AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 18 mars 2019.

2019-02-25

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Nexar Group AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 mars 2019. 

2019-02-20
Regulatorisk

Styrelsen för Dividend Sweden föreslår årsstämman att besluta om en företrädesemission om ca 21,9 MSEK.

2019-02-20
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 20 mars 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-02-15
Regulatorisk

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 113,3 (59,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -10,8 (-6,7) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -10,8 (-3,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,03) SEK
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen minskade till 3,8 (12) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,04) SEK
1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.