Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Realtid Media

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

Dividend Sweden avser kalla till en bolagsstämma under första kvartalet 2019, som föreslås besluta  att dela ut totalt ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media till sina aktieägare, varav ca 900 000 är aktier Dividend äger sedan tidigare.

Realtid Media AB bedriver en målgrupps-centrisk verksamhet riktad mot yrkesverksamma inom finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv och stat/kommun med ansvar för kapitalmarknad, finansieringsfrågor, strategiarbete (M&A) och kapitalförvaltning. Modellen är utpräglad Business-to-Business, starkt nischad och högt upp i värdeskalan.

Verksamheten består idag av driften av den dagliga ekonomisajten Realtid.se. Den övergripande affärsidén är att genom en högkvalitativ nyhetskanal, under ett starkt varumärke, bygga en digital distributions- och marknadsföringskanal. Denna digitala "pipe-line" ger Realtid Media en unik strategisk tillgång. Närheten till målgruppen och den tydliga kundnyttan gör att verksamheten kan utveckla ett allt mer komplext informations- och databaserat produkterbjudande. Sammantaget bedöms modellen vara mycket skalbar.

"Vi är glada över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Efter många krävande år är Realtid Media inne i en spännande tillväxtfas och vår ambition är att fortsätta utveckla bolaget under 2019 och ansöka om notering av bolagets aktier. Vår bedömning är att detta är ett viktigt steg på den vägen, säger Jonas Wiwen-Nilsson, VD på Realtid Media.

"Realtid Media har lyckats väl med att attrahera läsare genom kvalitativ journalistik med fokus på finansmarknaden. Realtids bevakning av finansmarknaden ligger oss själva nära varför en ägarspridning genom Dividend är logisk, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämman.

Stockholm 2018-12-19

För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-01-16
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-01-16

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Nexar Group AB, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 5 miljoner aktier i bolaget.

2019-01-14
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Brandbee, noterat på Spotlight Stock Market, att genom utdelning ägarsprida ca 5 miljoner aktier i bolaget.

2019-01-09

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Wifog Holding, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 40 miljoner aktier i bolaget.

2018-12-21

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva aktier i en kommande emission i Evendo AB till ett värde om ca 1,5 MSEK. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Evendo under första kvartalet 2019. Evendo förbereder sig för en listning under första halvåret 2019.

2018-12-21

Dividend Sweden har ingått ett avtal med TargetEveryOne, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida 2 000 000 aktier i bolaget.

2018-12-20

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva 4 000 000 aktier i Transiro, noterat på NGM Nordic MTF, i en nyemission till kursen 0,25 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Sweden avser genomföra en ägarspridning av dessa aktier under första kvartalet 2019.

2018-12-19

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

2018-12-18
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Dividend Sweden genomfört av aktier i Hubory och Transfer Jobb. Det fastställda utdelningsvärdet är 0,15 kr/aktie för Hubory och 0 kr/aktie för Transfer Jobb. 

2018-11-16

En extra bolagsstämma den 30 juli 2018 beslutade om att genomföra en riktad emission av 14 341 135 aktier av serie C. Dessa aktier skulle omvandlas till B-aktier, vilket nu skett.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.