Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

Avtal om ägarspridning med Realtid Media

Dividend Sweden har ingått ett avtal om att förvärva totalt 1 850 000 aktier i Realtid Media i en nyemission till kursen 1 kr/aktie. Samtidigt har avtalats att Dividend Swedens styrelse skall föreslå en ägarspridning av aktierna i Realtid Media under första kvartalet 2019. Realtid Media förbereder sig för en listning under andra halvåret 2019.

Dividend Sweden avser kalla till en bolagsstämma under första kvartalet 2019, som föreslås besluta  att dela ut totalt ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media till sina aktieägare, varav ca 900 000 är aktier Dividend äger sedan tidigare.

Realtid Media AB bedriver en målgrupps-centrisk verksamhet riktad mot yrkesverksamma inom finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv och stat/kommun med ansvar för kapitalmarknad, finansieringsfrågor, strategiarbete (M&A) och kapitalförvaltning. Modellen är utpräglad Business-to-Business, starkt nischad och högt upp i värdeskalan.

Verksamheten består idag av driften av den dagliga ekonomisajten Realtid.se. Den övergripande affärsidén är att genom en högkvalitativ nyhetskanal, under ett starkt varumärke, bygga en digital distributions- och marknadsföringskanal. Denna digitala "pipe-line" ger Realtid Media en unik strategisk tillgång. Närheten till målgruppen och den tydliga kundnyttan gör att verksamheten kan utveckla ett allt mer komplext informations- och databaserat produkterbjudande. Sammantaget bedöms modellen vara mycket skalbar.

"Vi är glada över att tillsammans med Dividend Sweden bredda vår aktieägarbas genom en ägarspridning. Efter många krävande år är Realtid Media inne i en spännande tillväxtfas och vår ambition är att fortsätta utveckla bolaget under 2019 och ansöka om notering av bolagets aktier. Vår bedömning är att detta är ett viktigt steg på den vägen, säger Jonas Wiwen-Nilsson, VD på Realtid Media.

"Realtid Media har lyckats väl med att attrahera läsare genom kvalitativ journalistik med fokus på finansmarknaden. Realtids bevakning av finansmarknaden ligger oss själva nära varför en ägarspridning genom Dividend är logisk, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämman.

Stockholm 2018-12-19

För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2019-06-19
Regulatorisk

Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 12 april 2019 föranleder en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån. Konverterings-kursen har justerats till 3,58 kr.

2019-05-27

Den extra bolagsstämman den 23 maj 2019 beslutade om utdelning av aktier i Onoterat AB och Liv ihop AB, samt beslutade att avstämningsdagarna skulle vara 31 maj respektive 4 juni 2019.

2019-05-23
Regulatorisk

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Det beslutades om utdelning av aktier i 2 bolag till ett samlat värde av ca 23 öre per aktie. Nedan följer besluten i sammandrag.

2019-05-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet av utdelningen av aktier i Realtid Media AB ska vara 1 kr/aktie.

2019-05-09
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

2019-04-24

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 12 april 2019 och har tecknats till 69%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 15,1 MSEK före emissionskostnader.

2019-04-12

Skatteverket har beslutat om de skattepliktiga värdena för genomförda utdelningar av aktier i Wifog Holding, Targeteveryone, Transiro och Brandbee.

2019-04-11

Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF har idag ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), att genom utdelning av ca 800 000 aktier i bolaget bidra till dess ägarspridning.

2019-04-10

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Liv ihop, noterat på Nasdaq First North, att genom utdelning ägarsprida ca 800 000 aktier i bolaget.

2019-04-05

Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Evendo AB ska vara 14,70 kr/aktie.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.