Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Presskontakt

Nyheter

2016-01-08

Dividend Sweden genomför en nyemission om 20 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 75% (15 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.