Finansiell kalender

mars 29 2019
Nyemission
Teckningstiden inleds.
Emission
Teckningstiden inleds.
april 12 2019
Nyemission
Sista dag för teckning.
Emission
Sista dag för teckning.
april 26 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
oktober 25 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 14 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.