Finansiell kalender

februari 14 2020
Bokslutskommuniké 2019

Rapporten är tidigarelagd och publicerades den 16 januari 2020. 

mars 31 2020
Årsstämma
april 24 2020
Delårsrapport jan - mars 2020
augusti 24 2020
Delårsrapport april - juni 2020
oktober 22 2020
Delårsrapport juli - september 2020
februari 17 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.