Finansiell kalender

april 26 2018
Årsstämma
Delårsrapport Q1 2018
augusti 23 2018
Delårsrapport Q2 2018
oktober 26 2018
Delårsrapport Q3 2018
februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.