Finansiell kalender

januari 30 2019
Extra bolagsstämma
februari 15 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 25 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 22 2019
Delårsrapport Q2 2019
oktober 16 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 28 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.