Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 15 november 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 15 november 2018 kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens redogörelse den 26 oktober 2018

Styrelsens för redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Extra bolagsstämma den 30 juli 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 juli 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens redogörelse den 29 juni 2018

Revisorns yttrande den 29 juni 2018

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ Aktebolagslagen (2005:551)

Årsstämma den 24 april 2018

Årsstämman ägde rum den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 13 november 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 25 april 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 14 februari 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 26 september 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.