Tidigare stämmor

Årsstämma den 24 april 2018

Årsstämman ägde rum den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 13 november 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 25 april 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 14 februari 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 26 september 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.