Bolagsstämmor

Årsstämma 20 mars 2019

Årsstämman ägde rum den 20 mars 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.