Aktien

Dividend Sweden har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier är 35 091 858, varav 373 332 av serie A och 34 718 526 av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK.

Dividend Swedens B-aktie och konvertibel KV1är listade på handelsplatsen NGM Nordic MTF

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI B
Aktiens ISIN-kod: SE0011204858

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

Konvertibeln

Dividend Swedens listade konvertibel har en löptid till 2020-12-30 och en årlig fast ränta på 10 procent. Räntan betalas ut vid två tillfällen per år. Konvertering kan ske årligen under perioden 15 november – 15 december. Konverteringskursen är 3,60 kr.

Handelsinformation

Konvertibelns kortnamn: DIVI-MTF-KV1B
Konvertibelns ISIN-kod: SE0008040620

För att följa konvertibeln på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.