Aktien

Dividend Sweden har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet i bolaget till 5 475 255,15 SEK, fördelat på 2 666 666 aktier av serie A och 106 838 437 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Dividend Swedens B-aktie, konvertibel, samt teckningsoption TO1B är listade på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI-MTF-B
Aktiens ISIN-kod: SE0005397106

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

Konvertibeln

Dividend Swedens listade konvertibel har en löptid till 2020-12-30 och en årlig fast ränta på 10 procent. Räntan betalas ut vid två tillfällen per år. Konvertering kan ske årligen under perioden 15 november – 15 december. Konverteringskursen är 0,36 kronor.

Handelsinformation

Konvertibelns kortnamn: DIVI-MTF-KV1B
Konvertibelns ISIN-kod: SE0008040620

För att följa konvertibeln på NGMs hemsida klicka här. 

Teckningsoptioner

Under emissionen som avslutades den 15 mars 2017 emitterades units, vilken innehöll en aktie och en teckningsoption. För varje två teckningsoptioner äger innehavaren rätt att teckna en ny aktie under perioden 9 - 27 april 2018, till kursen 1,60 kr. Teckningsoptionen handlas liksom bolagets B-aktie och konvertibel på NGM Nordic MTF. Antalet utestående teckningsoptioner är 27 102 584, vid full teckning av dessa kan antalet aktier ökas med 14 093 343 st.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI-MTF-TO1B
Aktiens ISIN-kod: SE0009663594

Villkor för TO1B

För att följa teckningsoptionen på NGMs hemsida klicka här.

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.