Aktien

Dividend Sweden har gett ut aktier i tre aktieslag, A-aktier, B-aktier och C-aktier. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 12 645 823,50 SEK, fördelat på 266 666 aktier av serie A, 10 683 843 aktier av serie B och 14 341 135 aktier av serie C, envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK.

Dividend Swedens B-aktie och konvertibel KV1är listade på handelsplatsen NGM Nordic MTF

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI-MTF-B
Aktiens ISIN-kod: SE0011204858

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

Konvertibeln

Dividend Swedens listade konvertibel har en löptid till 2020-12-30 och en årlig fast ränta på 10 procent. Räntan betalas ut vid två tillfällen per år. Konvertering kan ske årligen under perioden 15 november – 15 december. Konverteringskursen är 3,60 kr.

Handelsinformation

Konvertibelns kortnamn: DIVI-MTF-KV1B
Konvertibelns ISIN-kod: SE0008040620

För att följa konvertibeln på NGMs hemsida klicka här. 

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DIVI-MTF-TO1B
Aktiens ISIN-kod: SE0011204858 (SE0009663594 Ej aktuell efter 8 maj 2018)

Villkor för TO1B

För att följa teckningsoptionen på NGMs hemsida klicka här.

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.